Skip links
IESE Tania Planes

Navegant les soft skills

Fa unes setmanes, Almudena Gallo de l’IESE em va oferir l’oportunitat d’assistir a una sessió sobre Gestió del Talent amb participants de l’EMBA. Va ser un luxe tornar al que considero la meva llar set anys després de finalitzar els estudis.

Durant aquest temps, he notat un canvi significatiu en la forma de concebre l’èxit en el món empresarial. Més enllà de les habilitats tècniques, ha quedat clar que les “soft skills” juguen un paper crucial en el camí cap a l’èxit professional.

En la trobada amb els actuals participants de l’EMBA, vaig compartir perspectives valuoses sobre com aquestes habilitats són la clau per aconseguir l’èxit.

En el dinàmic món empresarial actual, l’èxit ja no es mesura únicament per l’excel·lència tècnica. Les habilitats interpersonals, també conegudes com a soft skills, juguen un paper essencial. Durant els meus anys d’experiència post-EMBA, he observat que aspectes com el treball en equip, la comunicació efectiva, la autoconfiança, l’assertivitat i el lideratge són cada vegada més determinants per destacar en qualsevol indústria.

Aquestes habilitats donen forma no només a la manera com interactuem amb els nostres companys, sinó també a la manera com abordem els reptes professionals.

La relació amb el headhunter

Un punt crucial és la importància d’establir una relació honesta i transparent amb els headhunters. La col·laboració amb aquests professionals pot ser un catalitzador per avançar en la carrera, però la clau està en saber què es busca i ser clar al respecte.

En explicar de manera precisa les nostres metes i valors professionals, permetem que els headhunters trobin oportunitats alineades amb la nostra visió i ètica laboral.

Triar en quin tipus d’organització volem treballar és una decisió que va més enllà de la simple cerca de feina. És vital comprendre els nostres propis valors i assegurar-nos que estiguin en sintonia amb els de l’empresa.

Aquest alineament no només augmenta la satisfacció laboral, sinó que també facilita la tasca del headhunter en identificar projectes que es conformin amb la nostra identitat professional.

Com explicar els nostres valors

La clau està en la comunicació efectiva. En explicar clarament els nostres valors i metes professionals, proporcionem als headhunters la informació necessària per buscar oportunitats que no només s’ajustin a les nostres habilitats tècniques, sinó que també ressonin amb la nostra manera de ser i pensar. Aquesta transparència facilita la construcció de relacions duradores i mútuament beneficioses.

El meu retorn a l’EMBA va ser més que un retrobament; va ser una oportunitat per reflexionar sobre l’evolució del món empresarial i compartir aprenentatges valuosos amb les noves generacions.

En l’era actual, on les soft skills prenen la delantera i la relació amb els headhunters esdevé crucial, l’autenticitat i la transparència emergeixen com a pilars fonamentals per a l’èxit professional.

Així que, mentre avancem a les nostres carreres, recordem que no només construïm camins, sinó també relacions que poden definir el curs de la nostra travessia laboral.

Tania Planes
Sòcia. Gerent Executive Search

Leave a comment