Skip links

Avís Legal

Avís Legal www.konsac.com

El present és un avís legal de visualització obligada que regula les condicions d’ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d’aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d’accedir-hi implica que ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.

1.- Informació de conformitat amb la LSSI

Als efectes del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa als usuaris del present web que el titular del mateix és la societat KONSAC, S.A. (d’ara endavant, KONSAC) amb domicili social a Rambla Catalunya, núm. 98, Ent. (08008 Barcelona), proveïda de CIF núm. A-58559758 i que figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 10047, Llibre 9147, Secció 2a, Foli 126, Full 116902.

2.- Condicions d’ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts al lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme al present avís legal.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de formular una sol·licitud prèvia, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya, personal i intransferible, que l’usuari es compromet a conservar i utilitzar amb la diligència deguda, amb indemnitat completa per a KONSAC quant a l’ús que es faci de la contrasenya esmentada.

KONSAC podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ.

Així mateix, KONSAC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en aquest avís legal, tot això sense necessitat de cap preavís.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual

KONSAC és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent-hi descripció de productes, textos, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, que estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés al present lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, la tramesa per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest portal web que no hagi estat expressament autoritzat per KONSAC.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de KONSAC o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per KONSAC i que no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de KONSAC de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o descrèdit de KONSAC.

En aquest sentit, aquelles persones que vulguin establir un link o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de KONSAC, sense que això impliqui una relació entre KONSAC i el titular de la pàgina a la que s’estableixi el link, ni l’aprovació o acceptació per part de KONSAC dels seus continguts o serveis.