Skip links

Casos d'Èxit

caso exito 1
CAS D'ÈXIT 1

Una transformació de gran èxit

Situació de partida

El nostre client era una empresa familiar en la seva sisena generació, sempre dirigida per membres de la família, i per primera vegada abordava un procés de recerca d'un CEO aliè a la propietat.
A més, el grup volia introduir grans canvis en el model de negoci recolzats en un ambiciós pla estratègic de transformació. Un repte difícil i sense opció al fracàs. Una altra complexitat era poder satisfer les diferents necessitats dels membres del Consell i trencar la inèrcia d'un negoci estable en el present, però probablement complicat de mantenir en el futur. Ens havíem d'anticipar a aquest futur.

Resultat

Vam trobar el líder òptim. Avui ja acumula més de 10 anys al capdavant del grup. Amb la incorporació, fa més d'una dècada, l'empresa:

ha multiplicat per tres la xifra de negoci (arriba als 300 milions d'euros).

ha canviat la cultura, ha desenvolupat els talents interns i ha contractat grans professionals procedents d'altres companyies del sector.

ha liderat una transformació cap als negocis digitals en coexistència amb els tradicionals.

ha donat confiança als accionistes perquè invertissin en el creixement inorgànic i internacionalment.

Claus del nostre èxit

Som experts a resoldre els reptes difícils. No ens definim com a experts sectorials sinó com a experts en els nostres clients.
En aquest cas, el més determinant era el coneixement de tots i cadascun dels accionistes i saber quins eren els seus propòsits.
Era imprescindible entendre on era el grup i on volia anar, i captar la velocitat que es volia imprimir al canvi. Saber-ho ens va permetre veure que la formació i experiència del candidat eren importants, però encara més el seu valor com a persona.
A més a més, havíem d'avaluar la capacitat dels candidats de projectar-se en el futur.
Una altra clau va ser tenir capacitat de gestionar un procés d'acompanyament a la fase d'aterratge del canididat, que va seguir amb una fase de desenvolupament posterior.
Avui continuem mantenint una relació de confiança i treballant amb aquest grup: hem cobert més de 10 posicions entre directors i mànagers.

centro investigacion
CAS D’ÈXIT 2

Trobar motius

Situació de partida

Un dels centres d'R+D en l'àmbit de la biotecnologia i la medicina de Barcelona necessitava incorporar científics de prestigi internacional que, a la vegada, aportessin coneixement i finançament de projectes. Teníem tres reptes:

Identificar els possibles candidats, poc habituals a les xarxes socials.

Atreure'ls, tenint en compte que ja estaven vinculats a altres centres de recerca.

Vèncer la resistència que tot canvi de país suposa per a les seves famílies.

L'èxit a la missió era de vital importància perquè la seva incorporació suposava per al centre incrementar el prestigi a nivell internacional.

Resultat

Després de 10 mesos de cerca, trobades a nivell internacional, negociacions i reunions entre client i candidats, aconseguim la incorporació de 5 professionals referents a nivell internacional. Amb el transcurs dels anys, han aconseguit projectes de transferència a la indústria que, a més d'ingressos, han suposat un posicionament de primera línia al món científic i l'atracció d'altres col·laboradors a nivell internacional.

Claus del nostre èxit

Era un projecte altament desafiador que, al principi, semblava molt complex. Però una bona identificació dels elements fonamentals va permetre aconseguir-ho. Les claus van ser:

Veure quins eren els atractius per moure aquests professionals, posant l'èmfasi en les opcions que Barcelona oferia per a ells, més enllà del propi centre.

Analitzar quines podrien ser les dificultats per moure les famílies i donar-los solució: ajudar les seves parelles a la recerca de feina, assessorar-los en la seva implantació a Barcelona (habitatge, col·legis, etc.) amb assessors especialitzats i facilitar-los el networking social a la ciutat movent la nostra xarxa de contactes.

caso exito 2
CAS D’ÈXIT 3

Empresa familiar i fons d'inversió

Situació de partida

El nostre client és una empresa familiar. En aquell moment, acabava de donar entrada a un fons d'inversió en part del capital, amb una xifra de negoci superior als 400 milions. Se'ns va confiar trobar una persona per assumir la Direcció General que havia d'emprendre tres processos de notable dificultat:

Impulsar una important reestructuració dels equips, amb desvinculacions i noves contractacions.

Canviar la cultura de l'empresa respectant els valors fonamentals a l'empresa familiar.

Activar, en una tercera fase, un pla de creixement per donar valor a l'empresa i procedir a una venda futura amb plusvàlues.

Calia conciliar els interessos del fons amb els de la família fundadora i propietària, atesa la seva permanència a l'accionariat encara que no en la gestió.

Resultat

Cinc anys després d'incorporar el nou director general:

l'empresa s'havia convertit en el nucli d'un grup molt més gran al seu sector, duplicant-ne la facturació gràcies a la identificació d'oportunitats i compra d'empreses.

va tenir un increment de tres vegades el seu Ebitda.

va guanyar la qualificació Best Place to Work.

va ser venuda (inclosa la part pertanyent a la família) per 7 vegades la seva Ebitda.

Claus del nostre èxit

En aquest cas hi va haver dos factors clau per complir amb èxit la missió.

Poder identificar a nivell nacional i internacional els possibles candidats que tinguessin una experiència provada en la gestió d'empreses familiars en reestructuració (aquí les situacions viscudes eren més importants que el coneixement del sector). Que, a més, fossin coneixedors de la cultura dels fons d'inversió i amb una capacitat elevada de gestionar el canvi.

Saber gestionar les ambicions dels candidats i ajudar l'empresa a crear un marc retributiu d'acord amb els riscos inherents al projecte.