Skip links
Konsac Las 3 caracteristicas de exito de los directivos

Les 3 característiques d’èxit dels directius

Durant anys hem intentat definir el perfil del directiu exitós. Als líders que han portat les organitzacions a l’èxit se’ls han atribuït moltes característiques: des dels coneixements tècnics fins a la capacitat de lideratge. Però realment entenem què significa tenir èxit? Ens  hem de centrar només en les característiques d’èxit o hem d’analitzar també els fracassos?

Per mantenir un perfil de management humanista, cal comprendre tant l’èxit com el fracàs. Seleccionar els candidats basant-nos només en les característiques d’èxit no és suficient. Hem d’analitzar la profunditat del fracàs per trobar el talent en estat natural.

Aquest nou paradigma requereix que els consultors i els socis de les empreses de selecció siguin experts en persones. Cal tenir anys d’experiència en l’anàlisi de consellers i directius i ser capaços de separar les persones dels seus èxits i fracassos. Només així podrem descobrir les tres característiques que ha de tenir un directiu per sobreviure en un entorn d’incertesa i canvis.

La primera característica és la capacitat de gestionar el ritme del canvi. No es tracta de transformar, sinó de saber quin és el ritme adequat per a l’organització en cada moment. És
important mantenir l’estabilitat i la continuïtat en la mesura que sigui possible, sense perdre de vista les necessitats del mercat. El directiu d’èxit no és aquell que canvia tot de manera radical, sinó aquell que sap quan i com fer-ho.

El directiu amb èxit ha de ser un pensador crític, un comunicador efectiu i un líder inspirador

La segona característica és la capacitat de sentir, pensar i fer de manera excepcional. No n’hi ha prou de fer, saber fer o fer que facin. El directiu amb èxit ha de ser un pensador crític, un comunicador efectiu i un líder inspirador. Ha de ser capaç de generar idees, analitzar-les críticament i dur-les a terme amb èxit. A més, ha de tenir la capacitat d’escoltar els altres i de generar empatia amb el seu equip, cosa que li permetrà comprendre les necessitats dels seus col·laboradors i motivar-los per assolir els objectius de l’organització.

La tercera característica és la capacitat de captar l’atenció i el compromís de tots els stakeholder sense perdre el focus. Un directiu exitós ha de tenir una visió clara de l’organització i ser capaç de comunicar-la de manera efectiva a tots els interessats. És important que el missatge s’adapti a les necessitats de cada stakeholder però sense perdre l’enfocament principal de l’organització. A partir d’aquí, ha de ser capaç d’establir relacions efectives amb tots els grups d’interès, incloent-hi els clients, els proveïdors, els accionistes, els empleats i la comunitat en general, i sobretot comprendre l’impacte de les accions d’un sobre els altres en un complex ecosistema.

És necessari que els directius tinguin tres característiques clau: la capacitat de gestionar el ritme del canvi, la capacitat de sentir, pensar i fer de manera excepcional, i la capacitat de captar amb el missatge tots els interlocutors

En resum, per trobar l’èxit en un entorn d’incertesa i canvis, cal que els directius tinguin tres característiques clau: la capacitat de gestionar el ritme del canvi, la capacitat de sentir, pensar i fer de manera excepcional, i la capacitat de captar amb el missatge tots els interlocutors.

Tomás Otero
Director Associat de Konsac a Madrid 

Leave a comment