Skip links
El arte de conversar, herramienta de un buen headhunter

L’art de la conversa, eina d’un bon headhunter

  • Conèixer el professional i la persona és essencial en la feina del headhunter
  • Respecte, calma i empatia són fonamentals per a una comunicació fluida en el procés d’avaluació
  • En la conversa, mostra el teu veritable jo. L’autenticitat crea connexions genuïnes sense la pressió constant d’un ‘examen’

Una de les parts essencials del nostre treball com a headhunters és conèixer, no només el professional, sinó també la persona. Els currículums dels candidats a una posició directiva s’assemblen molt pel que fa als èxits que han aconseguit. El que autènticament difereix és com ho han fet, amb quins valors enfronten la seva feina i quin tipus d’aprenentatges han adquirit al llarg del seu trajecte, no només professional sinó també (i, a vegades, sobretot) vital.

Per això, sempre he fugit de l’entrevista tradicional, que posa els candidats més en una situació d’examen que en una posició on emocionalment vulguin obrir-se. I és important que ho facin, ja que acaba sent beneficiós per a ambdues parts. Per a l’empresa, perquè pot avaluar la personalitat del candidat, i per al candidat perquè podem ajudar-lo a veure si els seus valors i maneres d’entendre la vida trobaran lloc a l’empresa que li proposem.

Així que sempre he cregut molt en la potència de l’art de conversar. És, sense dubte, una habilitat essencial i fonamental en les nostres interaccions socials, i un procés d’avaluació no deixa de ser també un acte social: consisteix en la capacitat de mantenir una comunicació fluida, respectuosa i significativa amb altres persones.

A vegades parlem massa i escoltem poc
Prestar atenció al que l’altra persona està dient, a com ho diu i perquè ho diu és una mostra del nostre interès genuí en el seu punt de vista. Respecte, calma i empatia són fonamentals perquè la comunicació flueixi.

En l’art de conversar no valen les preguntes tancades. Cal intentar posar sobre la taula temes amplis i oberts (evidentment relacionats amb la feina, que és el context on es mou la conversa en la nostra “professió”). Cal conversar de la manera més profunda i significativa possible, sabent que conversar és compartir i requereix també que el headhunter s’expressi amb autenticitat.

És rellevant evitar judicis de valor, mantenir-se en posicionaments rígids o significar divergències. És molt important acceptar que cada persona té la seva pròpia manera de pensar i respectar les seves diferències, ja que només veurem els autèntics valors i maneres d’entendre la vida professional si comprenem i acceptem les seves opinions.

I, sobretot, si vols que la situació d’examen no estigui constantment sobre la taula, mostra el teu veritable jo a la conversa. No intentis impressionar els altres ni ser algú que no ets. L’autenticitat crea connexions més genuïnes.

Juanjo Planes
Presidente de Konsac

Leave a comment