Skip links
421952137

Els líders que triomfaran són els líders humils

Els avenços en camps com la intel·ligència artificial ajudaran als directius a prendre millors decisions

La innovació requereix comandaments que exerceixin el lideratge des de la humilitat

Vivim en un context en què la feina d’un directiu és extremadament complexa. Les empreses són més líquides, es clau trobar i desenvolupar un propòsit –que al mateix temps és més necessari que mai per atreure i retindré talent– i l’entorn és tremendament volàtil, per citar alguns factors. Però també tenim un gran aliat: la tecnologia.

La tecnologia genera tones d’informació, que a més ens arriben digerides per comprendre-les i per transformar-les en palanques d’acció. Com a directius, aquesta informació processada ens permet anticipar i generar escenaris a dos, tres o cinc anys vista amb molta més precisió.

Per exemple, tenim eines d’intel·ligència artificial que ens proporcionen indicadors del clima laboral i que fins i tot ens poden advertir de situacions de desafecció o tensions internes. Abans es treballava en base a enquestes de satisfacció semestrals o anuals. Ara, la tecnologia ens ajuda a monitoritzar en temps real l’estat anímic i el clima de l’empresa.

De manera orgànica, sense necessitat de fer preguntes, podem observar si els empleats deixen de compartir continguts, o si baixa el seu nivell de participació en espais col·laboratius o d’edició conjunta.

Però la mateixa tecnologia que ens ajuda a prendre decisions també està transformant la manera de treballar, accelerant la velocitat dels mercats i exigint un nivell d’innovació i adaptació com mai havíem vist fins ara.

Durant molt de temps, els organigrames jeràrquics anaven molt bé per executar, però per innovar calen estructures més líquides i en xarxa. Dit d’una altra manera, hem de demanar al líder allò que sabem que li costa més: delegar, generar confiança i empoderar l’organització donant oportunitats a tots els empleats innovadors a contribuir a transformar la empresa, generant avantatges competitius.

Per exemple, si ens preguntem qui es passa el dia amb els clients, el Conseller Delegat o l’equip comercial, la resposta és clara. Qui està amb els clients pot detectar més àgilment què demanen i incidir en els passos que ha de fer la companyia els propers 6 o 12 mesos per millorar els seus productes o serveis.

Aquesta nova mirada, sumada a una innovació molt més oberta, exigeix un canvi cultural en els lideratges.

Avui, els líders que triomfen són aquells capaços d’anticipar el futur i aportar una visió que generi un propòsit aspiracional. Són persones modestes i humils que reconeixen les dificultats actuals i que són conscients que l’èxit que les ha situat al capdamunt d’una organització no garanteix un èxit futur en un entorn cada cop mes competitiu, complex i incert.

La humilitat és el que ens dona aquesta capacitat d’observar, escoltar, aprendre i desaprendre constantment. La tecnologia porta a canvis molt més ràpids en els models de negoci. Així, si estem massa segurs de nosaltres mateixos, ens costarà més mirar al nostre voltant; l’arrogància ens pot superar i estarem destinats a fracassar mentre ens mirem al melic de l’orgull dels èxits passats. 

Carles Grau

Membre de consells i consells assessors en estratègia de vendes, innovació oberta, digitalització i impacte social de diverses organitzacions

Leave a comment