Skip links
blog 100223

Com pot ajudar un Assessment Center a una empresa?

L’Assessment Center és una eina d’avaluació objectiva de competències. No avalua el coneixement o l’experiència d’una persona, sinó les seves habilitats posades a la pràctica.

Avui en dia és una de les eines més fiable que hi ha per avaluar competències i això és un gran avantatge per a l’empresa i per als candidats, sobretot quan es tracta de processos de promoció.

L’Assessment dona molta fiabilitat en el pronòstic final i genera una metodologia que garanteix la igualtat de condicions de tots els candidats.

Per això, en promocions internes sempre recomano fer un Assessment Center. Així, un ascens ja no depèn de la decisió d’un cap, que pot ser subjectiva, sinó d’un exercici objectiu i que compta amb la participació d’una figura externa a la companyia. L’expertise en el diagnòstic de potencial i l’observació del desenvolupament dels candidats davant la situació plantejada aporta gran valor a la decisió final.

Els Assessments permeten avaluar competències tan diverses com el lideratge, el desenvolupament d’equips, les habilitats de comunicació, la visió estratègica, la capacitat per a innovar o l’autoreflexió. Es fan exercicis situacionals que plantegen escenaris similars als que el candidat es trobarà quan ocupi la nova posició.

Els clients valoren que fem Assessments Centers totalment  per als seus processos

Per exemple, podem presentar el cas d’un pla de negoci d’un producte i demanar als candidats que facin un DAFO i plantegin una estratègia a 3 anys vista, o realitzar un role play de resolució de conflictes amb col·laboradors o clients.  

Sempre dissenyem exercicis ad hoc, ambientats en entorns similars als de l’empresa, pel que fa a volum de facturació, tipus de clients, mercat, entorn cultural, etcètera. L’èxit està en crear casos molt similars a la realitat que es trobarà el candidat quan ocupi la nova posició.

El resultat l’hem de relacionar amb unes competències que estan definides amb l’organització i que apunten a uns comportaments concrets. L’exercici està ben fet quan permet veure aquests comportaments en el candidat i el seu nivell d’assoliment.

Valor per els candidats

L’Assessment també aporta molt valor als candidats, ja que veuen que participen en un procés just, objectiu i amb garanties. El fet que hi intervingui una part externa li dona més credibilitat. També és bo que hi intervinguin com a observadors persones de l’empresa que, prèviament entrenades en l’ús de l’eina, puguin aportar els seus punts de vista.

Un cop finalitzat l’Assessment Center, és important compartir un feedback amb els participants. Això els resulta molt útil per millorar el seu autoconeixement i saber com millorar el seu nivell de competències. 

Els Assessment Center són, doncs, una eina molt potent que ens ajuda a seleccionar, promocionar i desenvolupar els millors directius per a liderar i transformar les empreses.

Després de més de 20 anys d’experiència en Assessments per a tot tipus d’organitzacions, hem desenvolupat una metodologia pròpia que ens ajuda generar el màxim valor a les organitzacions amb qui treballem.

Les claus per l’èxit d’un Assessment Center

  1. Adaptar el procés a la cultura i realitat de l’empresa. No hi ha dos Assessments iguals i un disseny ad hoc és imprescindible per l’èxit. És important que els exercicis permetin una autèntica transferència a la realitat.
  2. Validar els exercicis per assegurar que es poden observar les competències en les que volem focalitzar.
  3. Fer una bona definició dels comportaments concrets que demostren una determinada competència.
  4. Comptar amb professionals experts en l’eina i amb un coneixement profund tant de la metodologia de competències com de l’organització per a la que treballen.
  5. Ser un soci del client durant tot el procés per entendre la seva necessitat real i el recorregut transversal de l’eina dins de l’organització.

Helena Planes. Sòcia de Konsac. Gerent de Talent Management

Leave a comment