Skip links

Metodologia

Metodologia

Per què amb nosaltres

Tots els nostres consultors, formadors i coach són persones amb formació, experiència i capacitats contrastades tant al món de la consultoria de persones com al món de la gestió.

El nostre enfocament de treball és el de taller, és a dir, la feina és a mida, partint de sòlides eines. Es tracta de conèixer bé l'estratègia de l'empresa client i el perquè de les accions a emprendre, cosa que ens permet treballar a fons en aquest concepte de transformació que presideix totes i cadascuna de les nostres actuacions.

Treballem des de la perspectiva que les nostres propostes siguin implementables a l'entorn on treballen els nostres clients.

Hem desenvolupat sòlides eines i materials formatius que ens permeten donar respostes molt eficaces. La major part dels nostres projectes es poden vehicular a través d'eines en línia per donar suport a les nostres accions. Hem desenvolupat eines i metodologia pròpies a les àrees de Clima, Cultura, 360º, Compromís i Lideratge.

Volem que se'ns mesuri i, per això, busquem indicadors que permetin avaluar l'impacte de les nostres accions, ja sigui des de la perspectiva quantitativa o des de l'òptica qualitativa. El nostre millor feedback és saber en quina mesura hem contribuït a millorar els resultats de la companyia, incrementar el grau de compromís dels empleats o desenvolupar el talent intern.

En què som diferents

Som més que headhunters; som Talent Corporate Advisors. T'acompanyem en tots els processos de talent: detecció, selecció, avaluació, formació i fidelització.

Som excel·lents en detecció, captació i avaluació de talent, tècnicament i motivacionalment.

El nostre equip és de màxima confiança i som propers, sempre accessibles, adaptables, àgils i flexibles.

Disposem d'una metodologia pròpia de selecció i seguiment com a garantia d'èxit.

Marquem uns honoraris fixos; no treballem sobre un percentatge de la retribució del candidat.

Els nostres clients valoren amb un excel·lent els atributs fonamentals de la nostra marca: qualitat, tracte, eficiència i consecució de resultats.

Som socis d’una empresa d’IA vinculada al recruitment.