Talent Management

Líders motivant el compromís.

El nostre objectiu és ser un soci dels nostres clients per a la millor gestió de les seves persones i equips.
El nostre objectiu és ser un soci dels nostres clients per a la millor gestió de les seves persones i equips. A través de solucions alineades amb l'estratègia empresarial, donem respostes a reptes com l'increment del compromís dels empleats, l'impuls de la innovació i la rendibilitat de les organitzacions. Alguns dels nostres serveis o eines en aquesta àrea són:

· Sistemes de Descripció de Llocs de Treball i Organització de Persones

Les polítiques de Recursos Humans han de recolzar-se en una correcta i completa Descripció de Llocs de Treball, on es defineixi la missió de cadascun dels llocs, les responsabilitats que comporten i aquells requeriments tècnics i personals necessaris per a desenvolupar-los. Són una peça fonamental per gestionar a les persones de les Organitzacions.

· Sistemes de Gestió per Competències

La nostra metodologia parteix del coneixement en profunditat de les organitzacions per tal de conèixer els seus comportaments d'èxit i els seus valors i traslladar-los a totes les eines de gestió de persones, com ara Sistemes d'Avaluació de l'Acompliment, Plans de Carrera, Mapes de Talent, Itineraris Professionals, etc .

· Sistemes de Motivació i Generació de Compromís

El nostre treball com a consultors d'Executive Search ens dóna una informació privilegiada sobre els nivells reals de salari, la seva estructuració i els moviments en el mercat. Això ens permet realitzar de forma precisa estudis retributius sectorials i solucions enfocades a mantenir l'equitat interna i la competitivitat externa dels salaris.

· Sistemes d'Identificació i Gestió del Talent-Development Center:

Hem desenvolupat una metodologia de Development Center que permet identificar el potencial dels membres d'una organització/equip, determinar el Talent Bank de la companyia i establir plans d'acció per ajudar al desenvolupament de les persones i gestionar plans de successió, promoció, etc. .

    DESITJO REBRE NOTA TÈCNICA

Ompli aquest formulari per rebre una nota tècnica

En compliment del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens facilita seran tractades per Konsac S.A. per enviar-li la nota tècnica que ens sol·licita. Vostè pot exercir els seus drets previstos a la llei, enviant la seva sol·licitud per correu electrònic a l'adreça konsac@konsac.com

Marqui la casella si desitja que el/la mantinguem informat/da sobre les novetats de la nostra organització.