Talent Management

Líders motivant el compromís.

El nostre objectiu és ser un soci dels nostres clients per a la millor gestió de les seves persones i equips.
El nostre objectiu és ser un soci dels nostres clients per a la millor gestió de les seves persones i equips. A través de solucions alineades amb l'estratègia empresarial, donem respostes a reptes com l'increment del compromís dels empleats, l'impuls de la innovació i la rendibilitat de les organitzacions. Alguns dels nostres serveis o eines en aquesta àrea són:

· Sistemes de Descripció de Llocs de Treball i Organització de Persones

Les polítiques de Recursos Humans han de recolzar-se en una correcta i completa Descripció de Llocs de Treball, on es defineixi la missió de cadascun dels llocs, les responsabilitats que comporten i aquells requeriments tècnics i personals necessaris per a desenvolupar-los. Són una peça fonamental per gestionar a les persones de les Organitzacions.

· Sistemes de Gestió per Competències

La nostra metodologia parteix del coneixement en profunditat de les organitzacions per tal de conèixer els seus comportaments d'èxit i els seus valors i traslladar-los a totes les eines de gestió de persones, com ara Sistemes d'Avaluació de l'Acompliment, Plans de Carrera, Mapes de Talent, Itineraris Professionals, etc .

· Sistemes de Motivació i Generació de Compromís

El nostre treball com a consultors d'Executive Search ens dóna una informació privilegiada sobre els nivells reals de salari, la seva estructuració i els moviments en el mercat. Això ens permet realitzar de forma precisa estudis retributius sectorials i solucions enfocades a mantenir l'equitat interna i la competitivitat externa dels salaris.

· Sistemes d'Identificació i Gestió del Talent-Development Center:

Hem desenvolupat una metodologia de Development Center que permet identificar el potencial dels membres d'una organització/equip, determinar el Talent Bank de la companyia i establir plans d'acció per ajudar al desenvolupament de les persones i gestionar plans de successió, promoció, etc. .

    DESITJO REBRE NOTA TÈCNICA

Ompli aquest formulari per rebre una nota tècnica